Ztrácíme se v konání, přemýšlení, vzpomínání, očekávání - bloudíme labyrintem překážek a světem problémů. Příroda nám ukazuje cestu k sobě Domů, cestu z vězení vlastních myslí.

~ Eckhart Tollehttps://m.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk


V určitém okamžiku to musíš nechat jít a jen tiše sedět...


a dovolit spokojenost přijít k tobě.


Elizabeth Gilbert


A Velká Matka řekla:

"Přijď a dej mi vše, čím jsi.
Nebojím se tvé síly a temnoty,
tvého strachu a bolesti.
Dej mi své slzy.
Budou mými valícími se řekami a burácejícími oceány.
Dej mi svůj vztek.
Vypukne v mých žhavých sopkách a bouřích.
Dej mi svou unavenou duši.
Uložím ji k odpočinku na svých měkkých loukách.
Dej mi své doufání a sny.
Osadím pole slunečnicemi a vyklenu duhy na nebi.
Pro mě nejsi příliš.
Mé paže a srdce vítají tvou opravdovou plnost.
V mém světě je místo pro vás pro všechny,
všechny takové, jaké jste.
Budu vás kolébat ve větvích svých pradávných sekvojí
a údolích svých jemně klenoucích se kopců.
Mé měkké vánky vám budou zpívat ukolébavky
a tišit vaše obtěžkané srdce.
Uvolněte svou hlubokou bolest.
Nejste samy a nikdy jste samy nebyly.

Autor: Linda Reuther
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
https://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/02/velka-matka-rekla.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

 

Pokud v životě chcete něco mít, věnujte tomu více své pozornosti.

To stačí.
Vyprávějte svůj příběh takový, jaký si přejete zažít, a potom jej zažijete. Nemůžete mít něco jiného, pokud neustále přemýšlíte a mluvíte o tom, co máte teď.
Nemůžete očekávat zlepšení, pokud máte špatný pocit z toho, co je a co vás obklopuje.
Dívejte se směrem, kterým chcete jít. Mluvte ve směru, kam se chcete dostat.
Přemýšlejte o tom, co má přijít a těšte se na to, jaké to bude, až to bude.
To stačí.
Nic víc nemusíte dělat. Nemusíte se přemáhat a nutit.
Dělejte vše jemně a radujte se z dneška. Radostně očekávejte, že to, co chcete, přijde.
Tím jste splnili svoji úlohu v záměrném tvoření.

 To je vše - nic víc nemusíte dělat....

                                        

 

( VIDEO )  Alan Watts - MYŠLENKY 

www.youtube.com/watch?v=nMNCmqv0SDc

 

 

 

"Pokud sám sobě konečně dovolíš uvěřit štěstí a přijmeš jej,
shledáš, že tančíš s celým světem."

Emmanuel

 

Ty české rybníky jsou stříbro slité,
žíhané temnem stínů pod oblaky,
vloženy v luhy do zeleně syté
jsou jako krajů mírné, tiché zraky.
Tu sluka steskne v rákosí blíž kraje,
a kachna vodní s peřím zelenavým,
jak duhovými barvami když hraje,
se nese v dálce prachem slunce žhavým;
chlad s dechem puškvorců lukami stoupá,
a s vůní otavy po kraji dýchá,
vzduch mírně chlazen vlnami se houpá,
a něco jako věčný stesk v tom vzdychá.

(Antonín Sova- Rybníky)

..................................................................................................

Nevidíme věci takové, jaké jsou,

vidíme je takové, jací jsme my.


Eckhart Tolle

 

********************************************************************************

Světlo nebojuje s tmou.
Setká-li se světlo s tmou, pak tmu naplní svým světlem a ta není již tmou, ale je světlem. Tma neumírá, neodchází, není naštvaná a nespřádá plány na odplatu. Tma je nepřítomností světla a je-li světlo přítomné, pak tma není...
Vy jste to světlo. Vy jste světlem tohoto světa a nic nepřichází než skrze vás. Vy tvoříte realitu, svět. Změníte-li se, své vědomí, pak se změní svět. To je transformace vědomí. Tvoříte tak nový svět!
Tím, že si uvědomujete své světlo, to, že jste světlem, a že světlo naplňuje tmu. To je moc vědomí, moc lásky, proti této moci je všechno slabé!
Vnímáte-li něco jako "špatné", je to "tmou", jste-li vy světlem, pak stačí, když si to uvědomíte. V okamžiku uvědomění jste vysvobozeni. Naplnili jste totiž tuto tmu svým světlem, svou láskou a ona již není tmou...
To je zázrak jedné věci.
***

 

Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit ... (J. Mario Simmel)

 

Paulo Coelho - Citáty

 

Tím chci říct, že dva lidé můžou žít celý život společně, pracovat společně, anebo se můžou setkat jen jednou a navždy se rozloučit, protože neprošli tím hmotným bodem, z něhož neovladatelně prýští to, co je na tomto světě spojilo. Jinak řečeno, rozejdou se, aniž přesně pochopí, co je sblížilo. Je-li to však vůle Páně, ti, kdo jednou poznali lásku, se znovu setkají.

****************************************************************************

 

Bolest není nic v porovnání s pocitem, když něco vzdáš...

 

Není vhodnější okamžik než TEĎ, není vhodnější místo než TADY.  

*************************************************************************************************************************************************************************************

 


 

 

 Potkáte se s člověkem, který se vás zeptá jak se máte..?

Odpovídám: "mám se báječně" nečež ten druhý se začne velice podivovat a konstatuje, že v dnešní době je to LUXUS mít se baáječně..

A já se opravdu mám báječně (z pohledu jiných lidí, z pohledu běžných standardů to tak vypadat nemusí), ale já sama za sebe se mám báječně.... a hlavně nestydím se za to....je to otázka vnitřního postoje...;-)

viz. článek kansasslightlive.webnode.cz/clanky/tancete-jako-by-se-nikdo-nedival-/

 

 

 

 

Rok 2013 je čínský rok Hada, ale přesnější popis by zněl „Rok hada svlékajícího se z kůže“. To je proto, že cokoliv, co není upřímné a autentické, z nás bude odstraněno na každé možné úrovni.

 

Co se skrývá pod pojmem ~ Nový Věk ~?
V „Novém Věku“, existují především nová pravidla hry a ty zní: Planeta Země, bude rozhodujícím činitelem, který bude tvořit a řídit naší budoucnost. Jsi li žid, socialista, katolík, heterosexuál, křesťan, muslim, nevěřící, homosexuál, komunista, anarchista, transsexuál, kapitalista, inženýr, sekretářka, prodavač, striptérka, zedník nebo kuchařka, tak věř, že tvým posláním, je být především svobodnou a nezávislou lidskou bytostí. Tvým prvořadým úkolem, je využít svých veškerých schopností a myšlenek, pro vzájemnou spolupráci s ostatními lidskými bytostmi, zvířaty a přírodou. Pokud se budeš řídit tímto pravidlem hry, tak planeta Země, ti každý den bude vycházet vstříc a pomocí tvorby nového Galaktického příběhu, ti bude předávat důležitou energetickou podporu. Vše, co nebude v budoucnu v souladu s tímto pravidlem, bude postupně odstraněno a to jakoukoliv formou.

Není moudrý a vyspělý ten, kdo ještě měří "velikost" druhých.

 

Neočekávej, že všichni porozumí tvojí cestě,
hlavně pokud nikdy nekráčeli tvým směrem.


 

 

 

"Najděte v sobě místo, kde je radost. A ta radost potom spálí bolest."

Joseph Campbell

casoprostorovvortex.gif (2,7 MB)

 

 

Změna se nedostaví,pokud budeme čekat na někoho jiného nebo na někdy jindy. My jsme ti na koho čekáme. My jsme ta změna, kterou hledáme.

Barack Obama

Aktuální zpráva: Přátelé, rád bych vám touto cestou napsal jen pár řádek. Čím více se přibližujeme k uvedenému datu dne 21. 12. 2012, tak tím více mě moje „vnitřní intuice“ sděluje jednu věc. Celý tento fenomenální Transformační proces, bude podle mého názoru především velice silnou a duchovní záležitostí pro každého z nás. Bude se odehrávat v našem nejhlubším možném nitru. Každý si proto tyto okamžiky prožije především „sám v sobě“. A teď to nejdůležitější. Žádná hmotná a fyzická Apokalypsa se zde nebude v žádném případě konat. Smyslem celého tohoto procesu, je především maximální duchovní vzestup všech bytostí, které jsou součástí planety Země. Půjde svým způsobem o „Porod a narození“ té nejvyšší „Ženské esence“ v dějinách lidstva. Smyslem této Ženské esence není destrukce, ale především mateřský cit, láska a harmonie. Proto bude naprosto jedno v jakém prostoru nebo místě anebo situaci, se budete zrovna nacházet. Požádám vás tímto všechny o jednu důležitou věc. Soustřeďte se v klidu a pokoji na svoji práci. Věnujte se prosím svým dětem a rodinám, a radostně a bezstarostně si užívejte dalších dní. S přáním příjemného dne vás zdraví Jan.B. (půjčeno od Jana Bergmana, kamaráda)

 

Vyjadřujme svoje pocity i když se nám to zdá strašně složité. Zkusme si to,co chceme říci nejprve napsat. Ostatní nemusí intuitivně cítit naše přání. I když mnohokrát vypadáme na ty, kteří pomoc nepotřebují, dejme okolí na vědomí svoje potřeby a i zranitelnost. Věnujme se psaní, zpěvu, tanci, práci v zahradě, kuchyni, výrobě keramiky, výtvarnému umění...

 

 

Přirozenou nazýváme tu meditaci, která přichází sama sebou nebo která přichází při obdivování přírody nebo hudby; není o nic méně hodnotnější než meditace jogína a možná, že je dokonce lepší, neboť zde není žádná umělá snaha ji vyvolat. Člověk cítí, jak jeho vnitřní bytí se postupně noří do nádherné nálady, která se zdá spojovat pocit klidu, míru, vědění a laskavosti.

Zápisky Paula Bruntona

 

Když se před Tebou otevře mnoho cest a Ty nebudeš vědět, po které se vydat, nepouštěj se po jedné z nich jen tak, ale sedni si a počkej. Tiše seď a poslouchej své Srdce. Až k Tobě promluví, vstaň a běž, kam Tě povede....

Rychlost, s jakou ze sebe svou odpověď vysypala, a zloba a rozhořčení v jejím hlase byly důkazem, že ještě není dostatečně přítomná, aby dokázala vidět za tu událost,
oddělit od ní svou reakci a obojí jen pozorovat.
Její vztek a obranný postoj byly znakem toho, že je stále ovládaná svým EGEM.... 

E.Tolle <3

 

 

 

Člověk, který má stůl obložen včerejšími záležitostmi, nikdy nemá kdy dělat plány na zítřek.
J. H. Lorimer"

 

Dobrý vzťah je, keď dvaja ľudia akceptujú minulosť toho druhého, podporujú prítomnosť toho druhého a milujú toho druhého natoľko, aby sa navzájom posmeľovali pre budúcnosť. Nežeň sa za láskou. Hľadaj si partnera, ktorý ťa podnecuje k rastu, ktorý na tebe nebude lipnúť, ktorý ťa nechá ísť do sveta s vierou, že sa vrátiš späť. O tomto je skutočná láska a vždy sa na ňu oplatí počkať."

~ Marc and Angel Hack Life

Neodpouštět je totéž, jako pít jed a doufat, že umře někdo jiný...

„Většina lidských problémů a konfliktů nepochází ze zlého úmyslu.
Pochází z toho, že si nerozumíme. Nevidíme do srdce druhého člověka.“
S. R. Covey

 

 

"Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být." (Henry Ford)

 

Neberte své myšlenky tak vážně. Myšlenka je jen forma, počátek formy. Neberte své životní situace tak vážně. Situace vyřešíte nejlépe, když NEJSTE VE SVÉ MYSLI. Nebuďte ztraceni v iluzi, ve formě....

 

 

 

Nepotřebujete věřit každé myšlence, která vás napadá..:)))

 

 

Naslouchejme svým srdíčkům a sami sebe veďme na svoji životní cestu ...

 "Tak začalo moje hledání- pročítání různých článků, jediných pravých učení, atp. . A protože jsem založením individualista a nikdy jsem neměla potřebu někam patřit, zůstávaly z toho všeho jen střípky, kterémi dodaly zjištění, že principy všech nauk jsou vesměs totožné. Uvědomila jsem si, že pravda je ryze subjektivní , protože pocity a představy každého jsou jedinečné, stejně jako když posloucháme ( ne vidíme ! )pohádku, stejnou pohádku, kdy každý ve své fantazii vidí jinou princeznu i prostředí, ve kterém se odehrává děj. A tím jsme u vnímání reality- Život je tak jednoduchý nebo složitý , jak ho my sami chceme vnímat a vnímáme. Život ( bytí) je jednoduchý, protože obsahuje řád, vymezujícíjasně daný chod věcí a pokud ho chceme měnit a být " jiní" než jsme, tj. uprostřed hry převlékat kabát a navléct se do kabátu někoho jiného, vyrábíme si problém, na který nejsme a nemůžeme být připraveni ( známe a naučili jsme se přeci jen svoji roli). Jak uvnitř , tak vně. Vše je zrcadlení. Žití je Kouzlo a já jsem šťastná, že se ho můžu účastnit a hrát svou roli s vědomím, že je to role o které nemusím přemýšlet ale užívat si ji.- Totéž přeji všem..."

 

 

Skrze sebe vnímám druhé...
jestli jsem sama pro sebe radostná, barevná a voňavá, budou i druzí radostní, barevní a voňaví...

Život je neustále se měnící kontinuum. Nemá žádného konečného cíle, ke kterému by směřoval. Život je jen putování, život je cesta sama o sobě, ne dosažení nějakého bodu, nějakého cíle - jen tanec a pouť a radostný pohyb bez starosti o cíl.
Co budeš dělat, když dojdeš k cíli? Na to se nikdo neptá, protože každý se snaží mít v životě nějaký cíl.
Ale ty následky... Jestliže v životě opravdu dosáhneš cíle, co potom? Budeš z toho celý nesvůj. Není už kam jít... Dosáhl jsi konečného cíle - a během cesty jsi všechno ztratil. Musel jsi všechno ztratit.
Potom budeš stát v cíli nahý a rozhlížet se kolem sebe jako idiot: k čemu ti to všechno bylo? Tolik jsi spěchal, tolik obav jsi měl a tohle je výsledek.

Osho

 

 Když přiletí ptáček a sedne si ke dveřím a začne zpívat, nebude po Vás žádat žádné uznání ani nic jiného…zazpívá písničku a pak šťastně odletí pryč. Tak kvete i Láska. Dávejte a nečekejte, kolik za to můžete dostat. (Osho)

 

 

        

 

 

Láska je dávající, přející, hřejivá a svobodná v celé svojí celistvosti... láska je dobrovolný dar, kdy dovolíme druhému být tím, čím chce být... a je nám s druhým dobře právě proto, protože nejen víme, ale i CÍTÍME, že to ten druhý má taky tak, tzn. je s námi dobrovolně a chce se spolupodílet na tvořivé přítomnosti... Odchází a rád se vrací, abychom vytvořili společnou budoucnost....

 

 

Největším nepřítelem člověka je jeho sebedůležitost. Protože to, co ho oslabuje, je pocit ublížení, vyplívající ze skutků lidí, se kterými se stýká. Sebedůležitost nutí člověka k tomu, aby většinu života prožil v pocitu, že mu někdo či něco ubližuje.

Don Juan

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí, že se spřátelíte s přítomným okamžikem, znamená konec ega. Ego se nikdy s přítomným okamžikem nesblíží, to znamená, že se ani nesblíží s životem, protože v jeho základním programu je zakódován příkaz „ignorovat přítomný okamžik, vzdorovat mu a znehodnocovat ho". Ego potřebuje ke své existenci čas. Čím je ego silnější, tím více ovládá váš život. Téměř každá vaše myšlenka se pak zabývá minulostí nebo budoucností a vaše vnímání sebe pak závisí na minulosti, od níž odvozujete svou totožnost, a na budoucnosti, od které očekáváte naplnění a uspokojení svých tužeb. Dokud bude vaše vědomí svázané časem, budete zažívat strach, úzkost, očekávání, lítost, vinu nebo vztek.

Eckhart Tolle

 

 

 

Video níže mě velmi zaujalo:

 

Bývalá finská ministryně doktorka Rauni Kilde je velice inteligentní žena, která má zvláštní schopnosti i jedinečné informace o utajovaném pozadí světa. Přednáší v šesti jazycích a napsala několik knih. Možná vám její naprosto jedinečné informace pomohou s orientací v tajném pozadí světa a zločinech, které už po dlouhou dobu probíhají proti celému lidstvu.

 

ŽIVOT SE STÁLE BEZMYŠLENKOVITĚ OPAKUJE - dokud si to neuvědomíš, bude se opakovat pořád dokola. Proto mu buddhisté říkají kolo života a smrti - kolo času. Celý život je kruh: po zrození následuje smrt, po smrti následuje zrození; po lásce přichází nenávist, po nenávisti láska; po úspěchu následuje pád, pád je následován úspěchem. Jen se na to podívej!
Když to dokážeš alespoň pár dní sledovat, začnou se před tebou rýsovat obrysy kruhu.
Jednou se probudíš, je krásné ráno, a tobě je tak dobře, jsi šťastný, druhý den se zase cítíš tak zle a otupěle, že začneš pomýšlet na sebevraždu. Ještě včera jsi byl plný života a dnes je to jen samá potíž a ty nevíš, proč bys měl žít...
A tak to jde pořád dál a dál, jenomže nevidíš ten kruh.

Jakmile ten kruh jednou uvidíš, budeš vědět jak ven.

(OSHO)

 

 

Existuje milion návodů, jak se dostat k vyššímu Já. Bohužel či bohudík právě pro tebe je platný jen ten s číslem milion jedna a nenajdeš ho v knihách, ani u učitelů ale v sobě. Je sranda, jak se pořád snažíme o kontakt s vyšším Já a pořád nám to nejde a říkáme si, kde jsem zase udělal chybu? Ale poslední kamínek mozaiky položí vždy vyšší Já, neboli Milost, protože ego samotné se prozřít nemůže. Ta pomoc musí přijít vždy z druhé strany. Ale ty se tam pořád a pořád chceš dostat a nevíš jak. Ptej se: Kdo jsem Já? Co je to Já? To je nejrychlejší cesta. Odpověď si nedávej myslí, čekej na prožitek. Nebo raději nečekej nic, aby sis neutvořil zase představu o tom, jak to má vypadat a při tom minul cíl.