Zenové příběhy

Nevím

22.05.2012 18:38
  Jednou odpoledne přišel na čaj mladý žák a zeptal se mistra Seung Sahna: "Co to je svoboda?" "Svoboda, " řekl mistr, "znamená život bez jakýchkoliv překážek. Jestli ti rodiče řeknou, abys něco udělal, a ty je neposlechneš, protože jsi svobodný, pak to není pravá svoboda. Pravou svobodou...

Jen úhel pohledu

26.04.2012 19:06
V jedné malé vesničce žila stará žena, které přezdívalí "Plačka". Plakala, když pršelo, a plakala, když svítilo slunce. Když se o ní doslechl zenový mistr ze sousední vesnice, navštívil ji: "Proč bez přestání pláčeš, stará ženo?" "Mám dvě dcery," dala se žena do vyprávění, "starší prodává...

Zdroj štěstí a neštěstí

18.04.2012 19:30
Starý zenový mistr, u něhož žil už jen jeden mnich, choval koně. Jednoho dne utekl jeho nejcennější hřebec. Sousedé přišli, aby mu vyjádřili politování, ale zenový mistr jen řekl: "Odkud víte, že je to neštěstí?" Nazítří se hřebec vrátil a přivedl s sebou několik divokých koní. A sousedé zase...