Trochu se v ní vidím...:)

 

***

Pierre Franckh

25.02.2012 21:18
Přestaňte naříkat, stěžovat si a považovat věci za nespravedlivé. Každá myšlenka a každá věta v tomto duchu situaci ještě zhorší. 

Paul Brunton

16.02.2012 21:11
  Jeden den jsem šťasten, druhý den nešťasten. Tyto nálady jsou pouhými příhodami nebo náhodami v nepřetržitosti „já“...nálady mysli a srdce se mění a míjejí, avšak v nich všech zůstává cosi nezměněno mezi měnícím se, jako pozorovatel pomíjejícího divadla tohoto světa. Všechny tyto věci si...

Motto

Právě teď...

04.02.2013 19:29
V každém okamžiku vysíláte určitý signál, který je neustále přijímám a zodpovídán. Vaše současné a budoucí podmínky se okamžitě začínají měnit jako reakce na signál, který vydáváte. Právě teď je celý vesmnír ovlivňován tím, co vysíláte.

Karta

21.06.2012 21:40
                                 Trpělivost        – vhled    Zapomněli jsme jak čekat; čekání je téměř opuštěný prostor. Přitom je to...

................

27.04.2012 20:14
  Není důležité to, kdo mi utrpení způsobil, ale to, co je mého utrpení příčinou. Viilma Luule ......................................................... Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat...

Luule Viilma

22.03.2012 20:08
Neexistuje ani špatné, ani dobré. V každém špatném je obsaženo dobré a v každém dobrém špatné. Je třeba ho pouze najít. Všechno, co člověku působí utrpení, si k sobě přitahuje sám nesprávným myšlením. Napravte své myšlení, osvoboďte svou zlobu a životní partner a vše kolem vás se změní....

*

23.02.2012 17:52
Pamatujme si, že když nedostaneme to co chceme, je to někdy skvělý zásah štěstí..

Osho (o ženách)

19.02.2012 16:00
Pokud chcete změnit ženin názor, musíte s ní souhlasit...

Jokanaan

16.02.2012 21:15
Jsme hravé a zvědavé Energetické bytosti, nemůžeme se zranit, nemůžeme zemřít, ale můžeme věřit, že jsme zraněni, ze umíráme. Jediné, co existuje doopravdy je Láska. Vše ostatní je pouze ILUZE, ohraničená zákony, které existují jen v naší mysli... 

***

Pierre Franckh

25.02.2012 21:18
Přestaňte naříkat, stěžovat si a považovat věci za nespravedlivé. Každá myšlenka a každá věta v tomto duchu situaci ještě zhorší. 

Paul Brunton

16.02.2012 21:11
  Jeden den jsem šťasten, druhý den nešťasten. Tyto nálady jsou pouhými příhodami nebo náhodami v nepřetržitosti „já“...nálady mysli a srdce se mění a míjejí, avšak v nich všech zůstává cosi nezměněno mezi měnícím se, jako pozorovatel pomíjejícího divadla tohoto světa. Všechny tyto věci si...

Zenové příběhy

Nevím

22.05.2012 18:38
  Jednou odpoledne přišel na čaj mladý žák a zeptal se mistra Seung Sahna: "Co to je svoboda?" "Svoboda, " řekl mistr, "znamená život bez jakýchkoliv překážek. Jestli ti rodiče řeknou, abys něco udělal, a ty je neposlechneš, protože jsi svobodný, pak to není pravá svoboda. Pravou svobodou...

Jen úhel pohledu

26.04.2012 19:06
V jedné malé vesničce žila stará žena, které přezdívalí "Plačka". Plakala, když pršelo, a plakala, když svítilo slunce. Když se o ní doslechl zenový mistr ze sousední vesnice, navštívil ji: "Proč bez přestání pláčeš, stará ženo?" "Mám dvě dcery," dala se žena do vyprávění, "starší prodává...

Zdroj štěstí a neštěstí

18.04.2012 19:30
Starý zenový mistr, u něhož žil už jen jeden mnich, choval koně. Jednoho dne utekl jeho nejcennější hřebec. Sousedé přišli, aby mu vyjádřili politování, ale zenový mistr jen řekl: "Odkud víte, že je to neštěstí?" Nazítří se hřebec vrátil a přivedl s sebou několik divokých koní. A sousedé zase...

Zenové příběhy

V této rubrice nejsou žádné články.

KOZOROH-VODNÁŘ

KOZOROH - VODNÁŘ

10.06.2012 13:12
Tady je máme, společně sledují koncert v Centrálním parku nebo kdekoli jinde. Tedy spíše bychom měli říci, že on poslouchá a ona si pastelem dělá náčrt okolí. Nezní to krásně a harmonicky? A taky by to takové bylo; nebýt jedné drobností - chybí zde hudební skupina. Koncert, který poslouchá> se...

RYBY

V této rubrice nejsou žádné články.

PARTNERSKÉ VZTAHY

V této rubrice nejsou žádné články.

PANNA

V této rubrice nejsou žádné články.

KOZOROH

KOZOROH - BERAN

10.06.2012 13:26
Pro vztah mezi mužem Beranem a ženou Kozorohem je nesmírně důležité, jak jsou staří, když se potkávají poprvé. Pokud ona je velmi mladá, potom v něm může vidět ambiciózního hrubce, muže doby kamenné, bez jakékoli budoucnosti, a on v ni může spatřovat zatrpklého či přinejmenším podivínského a...

KOZOROH - RYBA

10.06.2012 13:25
Ne všichni muži ve znamení Kozoroha jsou "šovinistická prasata". Jen většina z nich. Dříve než se začneme zabývat těmi muži, kteří nespadají pod naše označení, probereme si problémy a radosti, které čekají ženu Rybu s jejím šovinistou.Nejnázornějším příkladem takového typu muže je Kozoroh ....

KOZOROH - VODNÁŘ

10.06.2012 13:22
Tady je máme, společně sledují koncert v Centrálním parku nebo kdekoli jinde. Tedy spíše bychom měli říci, že on poslouchá a ona si pastelem dělá náčrt okolí. Nezní to krásně a harmonicky? A taky by to takové bylo; nebýt jedné drobností - chybí zde hudební skupina. Koncert, který poslouchá> se...