Nevím

22.05.2012 18:38

 

Jednou odpoledne přišel na čaj mladý žák a zeptal se mistra Seung Sahna: "Co to je svoboda?"
"Svoboda, " řekl mistr, "znamená život bez jakýchkoliv překážek. Jestli ti rodiče řeknou, abys něco udělal, a ty je neposlechneš, protože jsi svobodný, pak to není pravá svoboda. Pravou svobodou je svoboda od myšlení, svoboda od všech pout, dokonce i od života a smrti. Jestli chci život, mám život, jestli chci smrt, mám smrt."
Žák se zeptal: "Kdybys chtěl zemřít právě teď, dokázal bys to?"
Son-sa řekl: "Co to je smrt?"
"Nevím."
"Jestliže tvoříš smrt, ja tady smrt. Pokud tvoříš život, je tu život. Rozumíš? To je svoboda. Svobodné myšlení, to je svoboda. Zablokované myšlení představuje překážku. Dejme tomu, že ti máma řekne: "Vyměň si košili, máš ji špinavou." Když odpovíš: "Ne, nevyměním, jsem svobodný," znamená to, že ulpíváš na špinavé košili nebo na své svobodě. Nejsi tedy skutečně svobodný. Jsi-li opravdu svobodný, pak špinavé je stejně dobré jako čisté. Nezáleží na tom. Nevyměnit si košili je dobré, vyměnit si ji je stejně tak dobré. Jestliže máma chce, abych si ji vyměnil, pak si ji vyměním. Nedělám to pro sebe, ale pro ni. To je svoboda. Netoužím po něčem pro sebe, ale jde mi o všechny lidi."
Žák se zeptal: "Jestliže nemáš žádnou touhu, proč jíš?"
Son-sa odpověděl: "Když jsem hladový, jím."
"Ale proč jíš, když říkáš, že nemáš žádnou touhu?"
"Jím kvůli tobě."
"Co tím myslíš?"
"Pokud říkám: Když jsem hladový, jím, znamená to, že je to právě tak, jak to je. To znamená, že neulpívám na jídle. Nemám žádné chci to nebo nechci tamto. Kdybych nejedl, nemohl bych tě učit. Takže jím kvůli tobě."
"Opravdu tě nechápu."
Son-sa ho udeřil a řekl: "Teď už rozumíš?"
"Nevím."
"Musíš pochopit toto nevím. Pak nebudeš připoután k ničemu. Vždy udržuj stav mysli nevím. To je pravá svoboda."