KOZOROH - VODNÁŘ

10.06.2012 13:12

Tady je máme, společně sledují koncert v Centrálním parku nebo kdekoli jinde. Tedy spíše bychom měli říci, že on poslouchá a ona si pastelem dělá náčrt okolí. Nezní to krásně a harmonicky? A taky by to takové bylo; nebýt jedné drobností - chybí zde hudební skupina. Koncert, který poslouchá> se odehrává v jeho hlavě. Pokaždé, když tedy zvedne ruce, jako by doprovázel bubeníka v jeho pohybech, nebo začne pokyvovat hlavou do rytmu houslí, kdykoli začne nohou vyťukávat rytmus, pokaždé bude své partnerce připadat poněkud divný.Po pravdě řečeno jej asi bude považovat za naprostého blázna. Ale jako správná Kozorožka neztratí nic ze svých vybraných mravů a bude se bez jediné známky údivu ještě intenzivněji věnovat své skice. Z klidu ji zřejmě vytrhne až jeho výzva, aby zpívala s ním, nebo dotaz, co říká výkonu bubeníka. Ale Kozorohové se jen tak nenechají vyvést z rovnováhy!Vodnář to nicméně zvládne s přehledem. Jeho podivínskost může nabýt skutečně gigantických rozměrů, obzvláště v očích klidné a vyrovnané partnerky, jejímž znamením je Kozoroh. Uvědomuji si, že někdo mi možná připomene, že ve své první knize Sluneční znamení jsem na adresu dívky ve znamení Kozoroha poznamenala, že je snad jedinou ženskou bytostí, která si při pohledu na žábu uvědomuje, že může jít o zakletého prince. Musím tedy připustit, že jestliže je schopna takové víry a lásky, pak jistě musí věřit, že i její podivínský partner může být jednou změněn v bytost více se podobající typické představě muže či otce. Jestliže v něm najde dostatek jiných ctností, může se tedy dokonce překonat a předstírat, že slyší zvuk bubnu a hru houslí. Možná se dokonce přinutí zanotovat pár taktů. Rozhodně mu však nezapomene citlivě připomenout, že přestože ona jeho výstřednímu chování rozumí, jiní lidé by je asi nechápali. A jde přece především o to, co si myslí tito "ostatní" lidé. Jde přece především o jejich uznání, a všichni vědí, jak důležité je být uznáván. A jak by někdo mohl uznávat někoho, kdo se chová tak výstředně. Jistě, milovat ano, ale uznávat ...A zde se mýlí. Velice mýlí. Její partner ani trochu nestojí o uznání. Tedy nic proti němu nemá, ale nepřikládá mu žádný význam. A právě to bude zřejmě čas od času zdrojem konfliktů. Muž Vodnář je skutečný individualista s mnoha výstředními názory. Totéž může občas platit i pro jeho partnerku, avšak rozdíl tkví v tom, že zatímco ona se svými výstředními nápady nechodí na veřejnost ze strachu před výsměchem a odsudkem, on se s nimi nijak neskrývá. Nejde tedy o to, že oba mají své zvláštnosti, ale o to, jak s nimi nakládají na veřejnosti. V tom je skrytý možný zdroj napětí.Její svět na rozdíl od jeho není výplodem její mysli. Je to zcela reálné místo, plné klidu a praktických starostí. Je v něm místo pro umění (neboť mnoho Kozorohů má umělecké sklony), pro věrné psí přátele a rozpálené plotny, pro rodinu společně zpívající koledy a jabloně se zavěšenými houpačkami, je v něm místo pro tvrdou práci a přiměřený úspěch. Kozoroh nikdy nechce víc, než čeho lze dosáhnout. Svět Vodnáře může být plný originálních myšlenek a nápadů, zároveň však může být naprosto odtržený od skutečnosti. Vodnář má vždy mnoho nejrůznějších přátel, a to jak různého společenského postavení, tak i různého charakteru.Jeho partnerce nezbude, než aby se s jeho společenskými kontakty smířila. To je pro ženu zamilovanou do Vodnáře naprostá nutnost, neboť jeho oddanost lidem, které označuje za své přátele, téměř nezná mezí. A' je třeba mít na paměti, že Vodnář dokáže za přítele považovat třeba i vrátného, s nímž se setkal při odchodu z hotelu. Slovo přítel má totiž pro něj velmi široký význam. Dokonce se může stát, že se občas zapomene a představí svou manželku jako přítelkyni.Jestliže si uvědomíme, že většina Kozorožek jsou velmi obětavé a věrné manželky, které rozhodně nemají sklon k zvědavosti a nejsou nijak zvlášť náročné, jistě nebudeme překvapeni, že jsou tak lákavým objektem Vodnářova zájmu. Dokážou být tak nenápadné a skromné, že není žádný div, že náš Vodnář občas zapomene na jejich přítomnost. Nejde snad o nevěru v pravém slova smyslu, jen o šok při zjištění, že se ve slabé chvíli dokázal navždy zaslíbit jediné ženě.Tento muž má totiž velmi zvláštní vztah ke slibům. Tedy ne že by je měl v oblibě, spíše naopak. Je to výsledek jeho zvláštní uranské povahy. Podle jeho názoru je totiž směšné a zároveň hloupé slibovat něco, o čem si nemůžete být jisti, že to bude platit za týden, měsíc či rok. Nikdo si přece nemůže být jist, že se nezmění (obzvláště ne Vodnář, který se mění neustále). Proč tedy někoho obelhávat? Většinou lidé v tomto znamení prostě nesnesou, aby byli obviňováni z porušení slibu, a tak se prostě jen snaží takovým závazkům vyhýbat. Kdo ví, co si bude zítra myslet o něčem, co slíbil včera.To samozřejmě neznamená, že neexistují muži Vodnáři, kteří dokážou zůstat po celý život věrní jedné ženě. Jistěže takoví jsou. Někteří z nich svou partnerku hluboce milují, jiní prostě nechtějí podstoupit martyrium rozvodu. Problémem partnerek Vodnářů nejsou jiné ženy. Tedy alespoň ne v tradičním smyslu. Jeho zájem o ženy je součástí jeho zájmu o problémy tohoto světa ... a polovinu obyvatel planety tvoří ženy. Zájem o ženy je součástí jeho práce a snahy vyřešit problémy, které trápí lidstvo, a je také, a nikoli v neposlední řadě, součástí jeho širokých společenských kontaktů. Žena, která se bude alespoň trochu snažit udržet si jeho lásku, si může být jista, že ve Vodnáři najde věrného muže, s nímž prožije život plný překvapení a dobrodružství.Je zvláštní (nebo - když o tom tak přemýšlím - to možná ani zvláštní není), že Vodnář obyčejně vzbuzuje ve své partnerce neopodstatněnou žárlivost, přestože normálně jde o klidnou a vyrovnanou bytost. Vodnáře totiž dokáže zaujmout cizí člověk na první pohled natolik, že se k němu začne chovat jako ke svému důvěrnému příteli. Pokud je tímto člověkem žena, vyvstává problém, neboť jeho žena si pravděpodobně neuvědomí, že pro partnera je tato nová známost jen dalším z řady společenských kontaktů. Měla by si ale uvědomit, že její muž od sebe odděluje citový vztah od vztahu tělesného. To znamená, že zatímco může cítit citovou náklonnost ke svým mnoha přátelům, intimní fyzický vztah zůstává vyhrazen jen a jen jí samé. Ve skutečnosti dokáže být Kozorožka v tomto ohledu tolerantnější než většina ostatních znamení. Přesto to však pro ni může být nepříjemný zážitek. Neměla by ovšem zapomínat, že přestože se jí plně oddal, a to jak fyzicky, tak i citově, nevidí žádný důvod, proč by měl přerušit své intelektuální kontakty s ostatními ženami - svými přítelkyněmi.Fyzická stránka jejich vztahu může být značně nestálá a nepředvídatelná. Ostatně stejně jako vše v tomto vztahu. Jeho postoj k sexu může být hned zvídavý, hned zase nezúčastněně odevzdaný. Totéž platí i o jeho partnerce, která může jejich fyzický vztah přijímat jako nutnou součást jejich manželství, nebo jako naplnění, plné nepředstíraného potěšení. Ani jeden z nich roli sexu nepodceňuje, ale ani nepřeceňuje. Jestliže Luna jednoho z partnerů je v harmonickém vztahu ke Slunci druhého partnera, pak bude jejich fyzický kontakt více než uspokojivý. Jestliže je ale jejich Luna a Slunce v kvadratuře či opozici, pak může být jejich uspokojení prchavé a nedostatečné. Oba jsou navíc charakterističtí tím, že se u nich sexuální instinkty rozvíjejí poněkud opožděně, z čehož plyne, že čím později začnou se sexuálním životem, tím větší budou mít naději na úspěch.Možným zdrojem konfliktů může být také její přehnaná oddanost rodině a také jeho nezájem o to, co si o nich jako o rodině myslí známí a přátelé. Měli by se ale snažit soustředit spíše na své přednosti a zapomenout na drobné rozpory a odlišnosti. Žena Kozoroh dokáže být výjimečně laskavá, stálá a věrná a mívá také silně vyvinutý smysl pro odpovědnost. Jen zřídka udělá něco, co by mu mohlo způsobit bolest nebo co by jej uvedlo do rozpaků. Pokud jde o přednosti jejího partnera, pak je třeba říci, že neexistuje jiný muž, který by si dokázal udržet tak dlouho svou intelektuální přitažlivost. A láska začíná v rozumu. Tedy lépe - začíná v rozumu u lidí, jejichž živlem je Vzduch. U lidí, jejichž živlem je Země (například u Kozorohů), láska začíná u citové stálosti. Tento muž má však právě s takovou stálostí a spolehlivostí potíže. Avšak i to lze s pomocí jeho partnerky časem překonat.A dívka Kozorožka, která je schopna na první pohled odhalit v ošklivé žábě sličného prince, by si měla s takovým úkolem poradit.