KOZOROH - RYBA

10.06.2012 13:25

Ne všichni muži ve znamení Kozoroha jsou "šovinistická prasata". Jen většina z nich. Dříve než se začneme zabývat těmi muži, kteří nespadají pod naše označení, probereme si problémy a radosti, které čekají ženu Rybu s jejím šovinistou.Nejnázornějším příkladem takového typu muže je Kozoroh . Mohammed Ali, onen velkorysý, zábavný tvrďák, který dosáhl takové slávy, že se jistě jen stěží najde někdo, kdo by nevěděl, o kom je řeč. Tedy snad jen pro poustevníky, kteří po dobu několika posledních desetiletí neměli v ruce noviny: Ali je šampión. Ali je největší. Šampión čeho? Jak se můžete tak hloupě ptát. Šampión všeho.Překvapuje vás snad, že naše hvězda je Kozoroh? Asi si budete muset trošku,oprášit své astrologické znalosti. Nás však nyní zajímá jeho názor na ženy. Nejenže tedy ve svých vystoupeních na toto téma neustále opakuje dobře známé věty o tom, že správná žena patří do kuchyně a do postele, že její hlavní starostí by měla být péče o domácnost, o svého manžela (a všechny jeho potřeby) a děti, ale když přijde na otázky, které se týkají žen a jejich zaměstnání, jeho názory se ještě přitvrzují. Podle něj je hanbou muže, když jeho žena pracuje, neboť je to jen důkaz jeho neschopnosti ji uživit. Žena, která se snaží vybudovat si kariéru, se tak podle jeho názoru protiví Bohu a jeho přikázáním.Ano, Ali je v tomto ohledu naprosto typický Kozoroh. Mimo své přísné názory na roli ženy a její místo ve společnosti však dokáže být také jejím velice vlídným a něžným ochráncem. Kdykoli o ní mluví, používá jen vybraná slova. Dokonce i v době, kdy se rozváděl se svou první ženou, k ní byl až starosvětsky zdvořilý. Pro Aliho jsou všechny ženy dámy, a to tak dlouho, dokud jej samy nepřesvědčí o opaku. A dokonce ani v takovém případě by je nikdy nedokázal urazit, ať už na veřejnosti nebo v soukromí. Je známý svou neuvěřitelnou sebekázní, která je nepochybným výsledkem Saturnova vlivu. Také je posedlý obavou ze skandálů, z čehož vyvěrá jeho neustálá starost o svou pověst, která by podle jeho představy měla být neposkvrněná jako právě padlý sníh. A skutečně: jeho veřejná image je nejen příkladná, ale dokonce daleko lepší než image mnoha politiků a význačných osobností. Jako žijící legenda si Ali vždy byl vědom své důležitosti a snažil se být příkladem pro mladé lidi, kteří jej obdivují. A to se mu také podařilo. Ali je džentlmen v pravém slova smyslu.Rozhodně se tedy nedá říci, že by Kozoroh nebyl ambiciózní. Rozhodl se, že dosáhne samého vrcholu, a skutečně neustal, dokud na něm nestanul. Také je tu jeho štědrost. Podvědomě veden Saturnem se proslavil také svými velkými a častými finančními dary svému lidu a své komunitě. A navzdory svému častému chvástání se Ali právě touto svou charitativní činností nikdy nechlubil .Vezmeme-li tedy v úvahu běžné chyby, kterým se nevyhne žádný člověk, Ali je vynikajícím příkladem vyvinutého Kozoroha. Přitom je ale také mužské šovinistické prase.Ženy Ryby by asi jen stěží našly názornější příklad saturnského syndromu. Mělo by jim to pomoci při zvažování všech výhod a nevýhod jejich případného soužití s takovým Kozorohem.Je jasné, že ne všichni Kozorohové sdílejí Aliho názory na ženy a jejich místo ve společnosti. Existuje mnoho takových, kteří považují ženskou práci za přirozenou a vůbec nic proti ní nenamítají. Je pravda, že i mezi těmito výjimkami se-najdou jedinci, kteří nechávají ženu pracovat jen z finančních důvodů a ve skrytu duše doufají, že jednou přijde chvíle, kdy se jejich partnerka vrátí do kuchyně. Je prostě fakt, že je skutečně jen málo Kozorohů, kteří jsou nadšeni představou zaměstnané manželky.Na druhé straně žena Ryba bude proti tomuto partnerovu postoji protestovat méně než většina žen v jiných slunečních znameních. Je natolik tolerantní a citlivá, že si uvědomuje, že stejné instinkty, které stojí za jeho nepružností v těchto otázkách, jsou také zdrojem povahových vlastností, které ji přitahují. Je to například pro Kozoroha tak typická schopnost ochraňovat milovaného člověka nebo jeho spolehlivost a něžnost, s jakou se dokáže chovat ke své partnerce. K tomu lze ještě přičíst jeho věrnost a oddanost. Jeho klid má na partnerku přímo hojivý vliv. Partnerova důvěra je lékem na její vlastní nejistotu. Také ji dojímají jeho dobré způsoby a aura osamělosti, která jako by se mu vznášela kolem hlavy. Dokáže totiž nahlédnout skrze vnější přísnou masku až do jeho smutné a roztoužené duše. A nenechá se odradit jeho občasnými depresivními náladami jako většina ostatních žen, Místo toho je považuje za výzvu, aby je překonala svou vlastní veselostí a svým optimismem.Ryby dokážou milovat a odpouštět. A nejen to. Dokážou milovat a nesoudit. Po nějaké době si tato žena svého Kozoroha beztak přizpůsobí svým potřebám a pomůže mu pochopit, že může slevit z přísných pravidel, která si sám stanovil, a nikdo jej za to nebude kritizovat. Mezitím se muž Kozoroh dostane do oné typické životní fáze, kdy začíná znovu mládnout, a spolu s tím začne otevírat své srdce novým možnostem, které se před ním budou rozprostírat ... bude s nadšením cestovat ... a bude uvolněnější a bezstarostnější. Kozorohové totiž dokážou být velmi okouzlující, jakmile jejich vládnoucí planeta Saturn uvolní své otěže přísné disciplíny a oni mohou projevit svou citlivou povahu.Jako u všech slunečních znamení, jejichž živly jsou Země a Voda, může být fyzická láska i u této dvojice hlubokým a oboustranně obohacujícím zážitkem. Kozoroh se cítí jako znovuzrozený po sexuálním spojení s ženou Rybou, které se postupně naučil důvěřovat. Jeho náhlé štěstí po společně strávených intimních chvílích je zřetelné z jeho nenuceného chování, začne mu jiskřit v očích, jako by právě znovu objevil nevinnost a potěšení nezatížené strachem a pocitem viny. Podobné štěstí prožívá i ona, poněvadž pro ženu Rybu je prožitek vlastního štěstí vždy spojen se štěstím, jímž dokáže obdařit ostatní. Součástí jejich milostného prožitku je vždy ticho, výmluvné mlčení, které dokáže sdělit více než mnoho slov. Jejich spojení je výsledkem přirozeného splynutí jejich duší.I když je mezi Slunci, Lunami a Ascendenty v jejich horoskopech nějaká disharmonie, jejich sexuální soulad bude spíše pozitivní než negativní, přestože "klid" a "ticho" se může během jejich fyzického vyjádření lásky občas polarizovat v chlad a znuděný nezájem. Stane se tak, jestliže muž nadřadí svou fyzickou touhu nad ohledy k jejím romantičtějším potřebám, nebo když ona odmítne reagovat intenzivněji na jeho zemitější povahu. Pokud se ale budou snažit, mohou tito dva milenci, ovlivnění vibracemi přátelství a snadného dorozumění ve vzorci 3-11, spolu vše prohovořit, a dojít tak ke šťastnému výsledku, jímž bude ohleduplnost a porozumění pro jejich odlišné potřeby. Poctivá diskuse o tom, co partner skutečně očekává na cestě k dosažení plné lásky, může překvapivě snadno vyřešit podobné problémy.Nejčastější oblastí konfliktů mezi nimi je její sklon k přecitlivělosti a jeho necitlivost. Asi jí bude připadat příliš chladný a necitlivý a on ji zase může považovat za nadměrně roztěkanou, tajnůstkářskou a citově zranitelnou. Tyto její vlastnosti jej budou asi znervózňovat a bude se bát, že ji svým chováním může příliš zraňovat. Takové problémy se budou muset snažit společně vyřešit už v tom momentě, kdy se objeví. Jinak se totiž mohou stát přehradou, která jim znemožní další komunikaci. Když se totiž žena Ryba cítí frustrovaná, snadno se obrátí k drogám, alkoholu nebo dennímu snění, pokud přímo nezvolí ještě radikálnější řešení, jako je rozvod. Pokud se totéž přihodí Kozorohovi, může se uchýlit k tvrdošíjnému a chladnému nesouhlasu, který je pak zřejmý z každého jeho slova či pohybu.Mnoho jejich citových problemů může být vyřešeno díky pozici Lun a Ascendentů v jejich horoskopech. Jestliže je například mužův Měsíc či Ascendent v souhvězdí Panny, pak místo aby bránil své partnerce v kariéře, bude ji považovat za jejich společné požehnání. Stejně tak pokud bude jeho Luna či Ascendent v souhvězdí Vah či Vodnáře, bude daleko tolerantnější k snahám své ženy dosáhnout profesionálního úspěchu, a to dokonce i tehdy, bude-li součástí její práce občasné cestování. Je pravda, že takoví Kozorohové jsou výjimkou, ale přesto se jich několik vyskytuje.Kozoroh zamilovaný do ženy Ryby může být snadno oklamán její ženskostí. Ale jsou věci, které by o této ženě měl vědět. Tak tedy: Jejím živlem je Voda, a díky tomu dokáže snadno otupit partnerovu rozhodnost a odhodlání, a to nikoli pomocí síly, ale postupným, téměř neznatelným tlakem, přesvědčováním a sugescí. Voda je nejodolnějším ze všech živlů - zejména díky své schopnosti postupně otupit ostří veškerého odporu. Žena Ryba bývá podivínská a podrážděná, ale téměř nikdy agresivní. Pro jejího partnera asi nebude jednoduché přinutit ji k přímé odpovědi na otázky, zejména pokud se budou týkat jejích názorů a citů. Lidé pod vládou Neptuna totiž dovedli umění vytáčky až téměř k samé dokonalosti, neboť je to jedna z mála ochran jejich soukromí. Jistě se mu bude čas od času zdát, že se jeho partnerka vyhýbá odpovědi nebo také jemu samému. Stejně tak se ale bude zdát jí, že její partner je příliš vlastnický a že jí ne poskytuje dostatek prostoru k seberealizaci. To jsou ale pouze mraky na společném nebi ... nikoli tmavá noc. Jako u všech slunečních znamení ve vzorci 3-11 budou tyto občasné přeháňky vystřídány duhou usmíření ... zejména dokážou-li oba odpouštět a zapomínat na partnerovy chyby.