KOZOROH - BERAN

10.06.2012 13:26

Pro vztah mezi mužem Beranem a ženou Kozorohem je nesmírně důležité, jak jsou staří, když se potkávají poprvé. Pokud ona je velmi mladá, potom v něm může vidět ambiciózního hrubce, muže doby kamenné, bez jakékoli budoucnosti, a on v ni může spatřovat zatrpklého či přinejmenším podivínského a ustrašeného samotáře. (Samozřejmě, znám i dívku Kozoroha, která žije naplno a bezstarostně jako kdokoli jiný, ale všechny ostatní planety této dívky jsou ve Vodnáři, a my se zde zabýváme pouze čistými slunečními znameními.) Pokud se potkávají, když je jí již přes třicet (čím starší, tím lepší), může být velice zábavná, plná mladistvých myšlenek o čemkoli od psychologie až po ekologii a mohou toho mít daleko více společného. To může muže Berana vést k závěru, že je stejně bezstarostná a impulzivní jako on, ale pokud si to skutečně myslí, pak činí jeden ze svých ukvapených závěrů. Ona je totiž stále~ Kozorohem pod železným vlivem Saturna a její základní potřebu jistoty a bezpečí nemůže zcela zvrátit ani její "zpětné stárnutí". Nikdo nikdy nemůže Kozoroha zbavit jeho úcty k úspěchu a tučnému bankovnímu kontu a kolem většiny mužů Beranů lze vycítit jistou atmosféru potenciálního úspěchu. Úspěch jim září z očí jako signální oheň a odráží se i v jejich agresivním chování a gestech. Ovšem Berani neprokazují nějakou obzvláštní touhu po budování tučného bankovního konta. Dokud jim není více než třicet. (Nebo spíš padesát, nebo ještě lépe - šedesát.) Dívky Kozorohové instinktivně tíhnou k těm, kdo jsou na vrcholu. Koneckonců, je na smyslu pro zodpovědnost něco špatného? Nikoli, ale pro Berana může být únavný. Zavání mu totiž opatrností a šetrností, což jsou dvě slova, která se tento muž nikdy nenaučil ani vyslovovat, neboť vůči nim cítí jakýsi freudovský psychologický odpor. Symbolizují totiž to, čeho se obává nejvíce - potlačení jeho marsovského entuziasmu. Proto jen zřídkakdy dochází k láskyplnému vzplanutí, pokud se tito dva potkávají v obchodním prostředí či v situaci, kdy Beran je šéf a dívka Kozoroh například jeho sekretářkou. On si okamžitě povšimne, že ona je dokonalým a skvostným zaměstnancem s jistým podmanivým, i když poněkud potlačeným a kontrolovaným sexappealem. Je velice schopná a zábavná (i když během pracovní doby svůj smysl pro humor krotí). Jeho marsovskému egu lichotí, že ona bere na vědomí svou podřízenou roli - a podřízení mají povinnost učit se od těch, kteří jsou nad nimi. Potom však poznává (doufejme, že dokud ještě není příliš pozdě), že se nenápadně, ale jistě učí vše, co by mohla potřebovat k tomu, aby ho nahradila v jeho šéfovské funkci. Beran, který se cítí takto ohrožen, zcela zřejmě zapomíná na jakýkoli sexappeal a okamžitě jí dává padáka. Ovšem i poté si ji pamatuje jako velmi schopnou sekretářku, i když jeho mučivá zkušenost ho nutí, aby do jejího posudku připsal něco jako "tichá, ale ambiciózní". Jakmile si navzájem nekonkurují, potom mohou Beran s Kozorohem vytvořit skutečně zajímavý pár. Neříkám oslnivý či fantastický, říkám zajímavý. Nyní již víte, že Kozoroh je symbolizován horským kozlem, ale možná nevíte, že v řecké mytologii je odpovídajícím symbolem Kozoroha Ianus, dvojhlavý bůh. Než si o něm stačíte udělat špatnou představu, dovolte mi, abych vám vysvětlila význam této jeho dvojhlavosti - první hlava je obrácena k minulosti a druhá k budoucnosti. Pro Kozoroha je budoucnost důležitá jen tím, že se vztahuje k minulosti, a muž Beran brzy poznává, že pokud chce na dívku Kozoroha zapůsobit, měl by si opatřit rodokmen nejméně do pátého či šestého kolena. A co se týče jí, žena Kozoroh ve skutečností žádný rodokmen nepotřebuje. Dalo by se dokonce říci, že Kozorohové jsou svými vlastními předky. Zkuste se nad tím zamyslet. Pokud znáte nějakého typického Kozoroha, potom tuto narážku pochopíte dokonale.Dívka Kozoroh často zjišťuje, že její milostný vztah nelze nazvat jinak než "nemožný". A má pro to své důvody. Žena, která vnitřně cítí, že je nemožná, podvědomě vyhledává nemožný milostný vztah, jenž by byl v souladu s její představou o sobě samé - a aby sebe samu potrestala. Mám to, co si zasluhuji, myslí si. Nemožný vztah pro nemožnou ženskou. Ovšem tato dívka je často daleko srdečnější a milejší a také vždy daleko tělesně přitažlivější a atraktivnější, než se ona sama zdráhá uvěřit. Navíc má vyrovnanou mysl (pokud není negativně postiženo její Slunce či Merkur) a není přelétavá. Je jen na Beranovi, aby ji přesvědčil, že je velice žádoucí ženou. Se svým nadáním pro nadšené zbožňování a sklonem stavět ženu, kterou miluje, na piedestal ze slonoviny se mu může podařit zbavit ji plachosti a pocitu kozoroží nejistoty. Beran má daleko větší šanci než všechna ostatní znamení, že v původně sebepodceňující dívce Kozorohovi skutečně probudí oprávněnou hrdost na její ženskou sexualitu. A přece, i když se mu nakonec tento malý zázrak podaří, stejně si nemůže být jist jejím objetím navždy ~--- je tu ještě její rodina. Pokud její rodina Berana nepřijme, potom ho nemusí přijmout ani dívka Kozoroh. Ale i když ho přijme, nepodřídí mu vše. V případě, že jsou její rodiče třeba nemocní nebo jsou ve finanční tísni, cítí jako svou povinnost s nimi zůstat jakkoli dlouho to bude nutné, i za cenu obětování své lásky. Věřte, že z tohoto bludného rodinného kruhu vede jen jediná cesta ven - nabídnout jí, že její matka a otec mohou žít společně s vámi, najít nějaký velký dům či byt s množstvím místností - a zkusit, co se dá. Pokud ji Beran doopravdy přemluví, aby své příbuzné opustila v době, kdy ji potřebují, nebo aby je nechala, ať se o sebe postarají sami, stane se z ní melancholická osoba a bude cítit neustálé výčitky svědomí. Není nic povzbudivého pokoušet se milovat ženu, již bez přestání sžírá černé svědomí, a o to méně povzbudivé je to pro muže Berana, který potřebuje a neustále vyžaduje intenzivní a koncentrovanou pozornost - věnovanou přímo a výlučně jemu. Jejich sexuální život lze znatelně vylepšit, pokud se Beran z astrologického hlediska důkladněji obeznámí s citovou povahou Saturna. Někdy, když si dívka Kozoroh příležitostně nasadí masku netečnosti, může pod ní schovávat právě ty nejmučivější city. Pokud v sobě potlačuje tělesné vyjádření lásky, je tomu tak pouze proto, že ji neustále Saturn takto varuje: Měj se na pozoru. Bud' opatrná. Nenech se zmást svými city. Jsou nespolehlivé a mohou tě oklamat. Pokud pořád slyšíte takovýto vnitřní hlas, a přitom jste spalováni touhou naplnit svůj duševní láskyplný cit i po tělesné stránce, potom jste frustrováni - a frustrace na sebe mohou vzít nejrůznější a nejpodivnější podoby. U Kozoroha mohou vyústit ve ctižádost, bude se snažit naplnit svou vnitřní prázdnotu, bude toužit po moci, po nadměrném finančním zabezpečení nebo třeba po sbírce starožitností. Někteří Kozorohové se stávají mrzoutskými a nevypočitatelnými a několik jich předstírá, že jsou přesvědčeni, že osamění je známkou spirituální vyspělosti. Odvážný Beran by neváhal ani chvíli, aby strhl Kozorohovu ledovou masku lhostejnosti, pod kterou se skrývá vášeň, ovšem problém je, že necitlivý Beran vůbec nemusí poznat, že jde o masku, nikdy ho nenapadne, jak hluboké city se za ní skrývají, a boj vzdává ještě dříve, než vůbec začal.Pokud žena Kozoroh potom používá vlastní vůlí zvoleného ochranného pláštíku k tomu, aby narušila Beranovo přesvědčení o jeho vynikajících mileneckých schopnostech, může to plameny vášně mezi nimi dokonale zmrazit. Jakmile totiž muž získává pocit, že žena ho nemiluje stejně intenzivně jako on ji, začne trpět bolestivým pocitem méněcennosti. Není přitom vůbec důležité, zda tento jeho zoufalý pocit pramení z falešné představy či zda ho ona ve skutečnosti touží milovat vášní stejně divokou, jako je ta jeho, ale brání jí v tom její nedůvěra ve vlastní emoce a pocity. Muž Beran nemusí být natolik citlivý, aby v ní tuto tajnou touhu po opětování vášně objevil, a v takovém případě vztah Berana a Kozoroha končí ještě před tím, než se mohl rozvinout v hluboký citový prožitek. Obecné pravidlo týkající se vztahu mezi těmito dvěma slunečními znameními zní: důležité jsou jejich měsíční znamení. Pokud je v horoskopu Slunce i Luna v harmonii, potom je Beran skrze čistou lásku schopen jakoby kouzlem přeměnit chladné, šedivé saturnské olovo ve třpytivé marsovské diamanty. Ovšem pokud je Luna či Ascendent jednoho v negativním aspektu vůči slunečnímu znamení toho druhého nebo naopak, potom si možná budou muset tito dva počkat až na příští inkarnaci, jelikož současný karmický vzorec je pro ně nepříznivý. Nicméně takovéto případy jsou vzácné a většina Beranů a Kozorohů, pokud se snaží, je nakonec vždycky schopna dosáhnout společné harmonie, ať již je jejich cesta na počátku jakkoli skalnatá. Cesta vzhůru je vždy nejtěžší na samém začátku, ovšem čím blíže jste vrcholu, tím je to snazší, tím je vzduch čerstvější a Slunce jasnější ... a srdce plesá nad tím, že se blíží okamžik, kdy se naplní všechny sny.Vlak s Kozorohovými myšlenkami nikdy nevykolejí a nesjede ze své trati. Proto vždy dostává dívka Kozoroh takový vztek, když cokoli neočekávaného ohrožuje její poklidný status quo, a zdrojem takovýchto rušivých prvků může být nevědomky právě Beran. Když je Kozoroh rozčilený, muž Beran může cítit více než nepříjemné napětí. Tato žena má obyčejně nervy ze železa, oči jestřába, Jóbovu trpělivost a netrpělivý Beran se může v porovnání s její sebekázní cítit tak nějak podřadný. Avšak neměl by. Neboť její sebekázeň je pouze řetězem, který ona používá k tomu, aby jím svazovala svého ducha, který by jinak mohl uletět někam hodně daleko, kde by nemusel být nikdo, kdo by ji zachytil, až by upadla. Jeho paže jsou dostatečně silné, aby ji zachytily, a on sám je dostatečně přesvědčivý a odhodlaný, aby ji v tom utvrdil - pokud bude dostatečně trpělivý. Tento muž vždy jde za východem slunce a cítí se raněn, pokud Kozoroh, kterého miluje, se k němu na této cestě nepřipojí. Ona je jemná a srdečná a často rozesměje jeho srdce svými žertíky, ačkoli v jejím chování je něco, co ho upozorňuje: "Nechoď příliš blízko." Je třeba, aby astrologie toto varování muži Beranovi přeložila do jeho jazyka? Pokud ano, pak tedy dívka Kozoroh ve skutečnosti myslí zhruba toto: "Chci, abys šel blíže, ale bojím se, že to, co chceš, je jen moje stálost; a že ve skutečnosti nechceš mě - jako ženu." Beran však bude dozajista vědět, jak jí na tuto výtku odpovědět. Později pak k němu ona přijde blíže, a i když mu nebude do ucha šeptat žádná romantická slovíčka, všimne si na její tváři tajuplného, téměř neznatelného kozorožího úsměvu, který vyjadřuje hlubokou spokojenost. Pokud se nepodívá dostatečně rychle, potom si ho ani všimnout nestačí, ale ať tak nebo tak, je tam - jako odraz slunečního svitu její duše, odraz vědomí, že je milována.On je pak opravdu velice šťastným Beranem, neboť ona vypadá skutečně krásně a s příslibem Saturna bude každým rokem krásnější a krásnější. Saturn by též mohl jeji city ovládat velice přísnou a tvrdou rukou, ale Saturn nikdy neruší slib, který dal. A stejně tak ani ona. Muž Beran nakonec nachází lásku, které může důvěřovat ... lásku, která stoji za to, aby si ji snažil udržet, a to opravdu stojí za to pokusit se přemoci své sobectví a spojit vzájemná Slunce, stojící v kvadratuře, v kruh porozumění.