................

27.04.2012 20:14

 

Není důležité to, kdo mi utrpení způsobil,ale to, co je mého utrpení příčinou.Viilma Luule

.........................................................

Dokud nezvědomíte nevědomé,bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.C.G.Jung

............................................................Jsme to, co si myslíme.Stáváme se tím, jak jsme mysleli.Gautáma Buddha

.................................................................
Postupte od já k Já - a naleznete zlatý důl.Rúmí

..................................................................

Mysl je svým vlastním místem a sama v soběmůže udělat ráj z pekla i peklo z ráje.John Milton

................................................................Shledávám, že důležité není ani tak to, kdestojíme, ale to, jakým směrem se pohybujeme.Oliver Wendell Holmes st.

....................................................................

Jediná bezpečná odpověď na vnější záležitostije jednat podle inspirace shora a zevnitř.Kuthumi Lal Singh


.........................................................................


Dítě se rodí v den a hodinu, kdy jsou nebeské paprskyv matematické harmonii s jeho jedinečnou karmou.Srí Juktéšvar


...............................................................................Celá myšlenka soucitu stojí na jasném uvědomění sivzájemné závislosti všech těch živých bytostí, které jsousoučástí jedna druhé a zahrnuty jedna v druhé.Thomas Merton
...............................................................................


Pokud jste v nějaké části života někomu neodpustiliprohřešky, které na vás spáchal, a to skutečné i smyšlené,pak touto záští a neochotu odpustit omezujete množstvíodpuštění, jejž se vám může dostat, ať už je z jakékoli karmy.Saint Germain

............................................................................................

Soudíš-li lidi, nemáš čas je milovat.Matka Tereza
..............................................................................


I pokud sledujete správnou stopu,předběhnou vás, budete-li sedět na místě.Will Rogers
...................................................................................

...................................................................................
Karma má velký význam, ale ještě důležitější je výběr.Karma není nic jiného než podmínka výběru.El Morya

.......................................................................................


Mýlit se nemá význam,pokud si chybu nezapamatujete.Konfucius
................................................................................


Proběhly tisíce změn. Dívej se vždy na přítomnost,neboť, přemýšlíš-li o minulosti, vzdaluješ seod svého pravého Já.Rúmí

.........................................................................

Pozornost je klíč. Kam směřuje pozornostčlověka, tam směřuje i jeho energie.Saint Germain