Paul Brunton

16.02.2012 21:11

 

Jeden den jsem šťasten, druhý den nešťasten. Tyto nálady jsou pouhými příhodami nebo náhodami v nepřetržitosti „já“...nálady mysli a srdce se mění a míjejí, avšak v nich všech zůstává cosi nezměněno mezi měnícím se, jako pozorovatel pomíjejícího divadla tohoto světa. Všechny tyto věci si uvědomujeme prostřednictvím „já“, prostřednictvím našeho VĚDOMÍ, z něhož můžeme pozorovat všechny tyto měnící se nálady. To, že tento BOD zpravidla zůstává zcela nepovšimnut, je smutným znakem toho, že člověk ztratil svůj duchovní střed, své duchovní těžiště.
Paul Brunton