Je být gayem volba? - Teal Scott

 

 

 

Ahoj všichni.

Tento týden mi přišla zpráva o tom, co to znamená být gayem. Proč by si někdo vybral být gayem, a co podle mě být gayem znamená. Je být gayem či lesbou volba?

Pohlaví je výraz zdroje energie, což je jako jakákoliv jiná volba. Vybíráte si pohlaví z pohledu vaší perspektivy co považujete za růst. Je to akutní zejména když společnost má své dané názory na to, co to pohlaví znamená. Existují různá omezení, očekávání a různé věci, co s pohlavím souvisí. Takže proč si volíme ten daný život v jednom pohlaví, namísto druhého?

Je být gayem nebo lesbou volba? Odpověď je ANO. Ale je to volba, kterou učiníte ještě předtím, než zde na tuhle planetu přijdete. Tak jako volba, zda si zvolíte že budete mít zelené oči a hnědé vlasy. Na pohlaví mimo fyzickou realitu nezáleží. Když byste šli za hranice této formy, pohlaví zmizí. Váš zdroj není muž nebo žena. Tudíž vaše duše není muž nebo žena. Je nepohlavní – projevuje se současně pouze jako jedna polarita…

Projevuje se současně a prozatím jako pohlaví, kterým jste teď vy. Zdroj sám o sobě je bez pohlaví. Zdroj se rozhodne dočasně prozkoumat perspektivu jednoho či druhého pohlaví. Mnoho z nejvyspělejších bytostí v tomhle vesmíru jsou bez pohlaví, protože překročili svou vlastní polaritu.

Ve smyslu, že rovnováha se skrývá uvnitř a ne navenek, spojením dvou opačných energií, jako muž a žena nebo jin a jang. Nemusím vám říkat, že být gayem, lesbou nebo transsexuálem je v téhle době velmi těžké a je spojeno s mnoha výzvami a jak víme odlišnost, čemuž říkáme výzva, podněcuje růst tohoto vesmíru.

Ale být gayem nebo lesbou, přináší několik odlišných duchovních výhod. Pokud jste gay nebo lesba, potom máte příležitost zpochybnit pohlaví, více než kdo jiný. Máte příležitost vystoupit z “krabice” a uvidět co je mimo pohlaví – uvidět duši.

Druhá z výhod je možnost objevit pravdu, zatímco je naše tělo sexuálně zaměřeno na jedno nebo druhé pohlaví – což jde určit fyzickými hormony. Nakonec, to do čeho se zamilováváme jde za hranice pohlaví – to, co mnozí z vás nazývají duše. Sex může být buď výraz pro mučení, jako když je někdo k němu přinucen násilím, nebo výraz vzájemné masturbace, kdy se ti co provozují sex, navzájem nemilují, a nebo to může být magický projev lásky.Ale láska není omezená a ani by neměla, pro ideální stav daného pohlaví. Ideální stav není nikde, kromě našich myslí, omezen. Sexuální vyjádření nehledě na to, ke komu směřuje – pokud dvě osoby prožívají láskyplný sexuální styk, nezáleží na tom, zda-li ta osoba je muž nebo žena nebo zda-li oba jsou stejného pohlaví.
Pokud je vibrace v pozadí sexuálního styku láska, je to osvícení. Není v tom žádný “hřích”. Pokud jde o osobní a duchovní růst, být gayem nebo lesbou v dnešní společnosti je spíše přínosem než újmou. Kdokoliv kdo čelí bolesti z důvodu, že mu někdo říká, že to je nevhodné a to co zastáváte není štěstím, a raději se zamilovat do jiného muže či ženy
Taková bolest se rapidně zvětšuje. Taková bolest zkouší váš charakter. Říká vám, že máte být k sobě upřímní. Prožívání jakékoliv bolesti vám otvírá dveře k vašemu růstu.

Bolest, nehledě na to jak se jeví, je půda, ze které rostou květiny radosti, svobody a osvícení v nás samotných, pokud jí to ovšem dovolíme. Dovede tě tam, kde najdeš své pravé já a svou osobní pravdu a to je klíč k duchovnímu růstu.

Nic mimo fyzickou dimenzi, mimo váš mozek, vás nehodnotí.Láska se nikdy nemýlí, nehledě na to, ke komu je ta láska směřována. Pokud vám někdo tvrdí opak, pochází to z jejich vlastního odloučení od jejich zdroje, což je nesmírně bolestivé místo, proto cítíte odpor a bolest v jejich vibraci, jak vám říkají, že váš život je hřích.

Je důležité odlišit, zda-li vaše přitažlivost ke stejnému pohlaví pochází z místa odporu nebo místa opravdové lásky k objektu vaší náklonnosti. Někteří sem přijdete se záměrem mít náklonnost ke stejnému pohlaví. Někteří z vás prožíváte negativní věci s lidmi opačného pohlaví, což zapříčinilo orientaci ke stejnému pohlaví. Takže je velmi důležité rozebrat aspekty vašeho života spojené se sexualitou a pohlavní orientací, které jsou v místě odporu, nebo místě vašeho opravdového já.

Nemůžete si vybrat přijít do tohoto života jako gay nebo lesba a nedělat nic pro to si dovolit jít ve směru vaší orientace. Nemůžete očekávat, že najdete osvícení když si současně budete lhát. Vyžaduje to hodně zkoumání vaší duše, zjistit, jestli jste nebo ne ve skutečnosti gay nebo lesba.

Ale na takovou otázku neexistuje správná nebo špatná odpověď. Neexistuje žádný “vnější soud”, který řekne zda je to správné či špatné. Ti kdo vám tvrdí, že je to špatné, jsou od sebe odloučeni. Pro většinu z vás, kteří jste gay nebo lesba, je to volba, která je velmi správná – a nemůžete pro sebe očekávat osvícení, pokud lžete sami sobě.

Homosexualita se vyskytuje u 450 živočišných druhů. Homofóbie se vyskytuje pouze u jednoho.Co se teď zdá nepřirozené?

 

 

www.youtube.com/watch?v=kIgdZi72gX0&feature=player_embedded

“Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný zdolávání utrpení.”
Helen Keller