Ho´oponopono - stará havajská technika léčení

 

 

Postup Ho´oponopono je:
(V našem ho´oponoslangu tomu, jak opakujeme tato krásná slova, říkáme, že "čistíme")
"Omlouvám se
prosím odpusť mi
děkuji Ti
miluji tě".

Pak nechat proběhnout (energetický) proces čištění a nechat tam proudit Božskou Lásku...
Proces probíhá takto:
POKÁNÍ ~ ODPUŠTĚNÍ ~ VDĚČNOST ~ LÁSKA

 

Někdo začíná LÁSKOU jako napojením na zdroj Božské energie:

M iluji Tě
O mlouvám se
O dpusť mi prosím
D ěkuji Ti

tedy ve zkratce MOOD.

 


Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energií lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.


„Omlouvám se“ je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, jež jste se na sobě dopustili. Jak říká Hew Len – omlouvám se neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale aby jste to slyšeli vy sami.


Vyslovíte-li „odpusť mi prosím“, říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb, křivd a bolestí, jež jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se býti lepšími lidmi.


„Děkuji Ti" je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás oblokupují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další, že máte příležitost k růstu i ke změnám.