Dva vlci

 

 

Jeden večer vzal Starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě,

která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu, “synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma „vlky“.Jeden je špatný.

Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist,

sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.Ten druhý je dobrý.

Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie,

štědrost, věrnost, soucit a důvěra.Vnuk o tom všem přemyslel a po minutě se zeptal,

“A který vlk vyhraje?”Starý Indián odpověděl, “Ten kterého krmíš”.